analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->02.11.2013 - B Sınıfı - İlk YardımSoru-1
 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A)
Yolları ve kaldırımları onarmak
B)
Araçların bakım ve onarımını önemsemek
C)
Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
D)
Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek

Soru-2
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A)

Sinir sistemi

B)
Sindirim sistemi
C)

Solunum sistemi

D)
Boşaltım sistemi

Soru-3
Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A)
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
B)
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
C)
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
D)

Hızlı ve aceleci davranmaya


Soru-4
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
A)
Kalbi düzensiz çalışanlara
B)
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C)
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D)
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

Soru-5
 Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? 
A)
5 - 10
B)
12 - 20
C)

25 - 30

D)

35 - 40


Soru-6
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir?
A)
Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
B)
Açık parlak kırmızı renkte olması
C)
Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
D)
Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması

Soru-7
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A)
Zihinsel aktivitenin artması
B)
Cildin soğuk ve nemli olması
C)
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D)
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması

Soru-8
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Kaburganın sağ alt bölgesi ---> 1 cm
B)
Karnın sol üst bölgesi ---> 3 cm
C)
Göğüs kemiğinin ortası ---> 5 cm
D)

Kaburganın sol alt bölgesi ---> 7 cm


Soru-9
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
A)
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B)
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
C)
Yaraya pamuk koyarak sarmak
D)

Yaraya merhem sürmek


Soru-10
Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A)
Meyve suyu içirilmesi
B)
Şoka karşı önlem alınması
C)
Yara yerinin soğuk tutulması
D)

Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi


Soru-11
Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A)
El
B)
Kalça
C)

Omuz

D)

Göğüs


Soru-12
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?
A)
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B)
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama  yapmak
C)
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D)
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek

Soru-13
Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir? 
A)
Turnike uygulanan
B)

Ayağında çıkık olan

C)
Solunum zorluğu çeken
D)

Birinci derecede yanığı olan


Soru-14
Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A)
Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
B)
Sindirim sisteminin çalışmaması
C)
Kan dolaşımının yavaşlaması
D)

Nabız sayısının azalması


Soru-15
Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lenskullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A)
Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B)
Araç kullanırken gözlük veya lenslerini  kullanmak zorundadırlar.
C)
Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya  lens kullanmak zorundadırlar.
D)
Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya  lens kullanmak zorundadırlar.