analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->02.11.2013 - B Sınıfı - Trafik ve Çevre BilgisiSoru-1
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
A)
Şoför
B)
Sürücü
C)

İşleten

D)

Araç sahibi


Soru-2
Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A)
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B)
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C)
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D)

Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık


Soru-3
Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?
A)

B)

C)

D)


Soru-4
 
Şekildeki trafik işareti neyi  bildirir?

A)
Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B)
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
C)
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
D)
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

Soru-5
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?
A)
Yolun daralmakta olduğunu
B)
200 m ileride köprü olduğunu
C)
200 m ileride kavşak olduğunu
D)
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu

Soru-6
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?
A)

B)

C)

D)


Soru-7
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A)
Kamyon garajını
B)
Kamyonun giremeyeceğini
C)
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D)
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

Soru-8
Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A)

B)

C)

D)


Soru-9
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A)
Araç uzunluğunun üç katı kadar
B)
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C)
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D)
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Soru-10
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin ileri seyir veya sola dönüşbildirir?
A)

B)

C)

D)


Soru-11
Römork takmış otomobilin morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
A)
Aynı
B)
Yarısı kadar
C)
10 km/saat daha az
D)

10 km/saat daha fazla


Soru-12
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A)

6

B)

7

C)

8

D)

9


Soru-13

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate  almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma dan sağ şeride geçtiği
A)
Yalnız I
B)
I ve II
C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-14

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)
Hızlarını azaltmaları
B)
Dar bir kavisle dönmeleri
C)
Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
D)

Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları


Soru-15
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A)
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B)
Hızlanarak yoluna devam etmeli
C)
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
D)

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli


Soru-16

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A)
1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
B)
1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C)
2. aracın takip mesafesine uymadığı
D)
2. aracın yanlış şeritte seyrettiği

Soru-17
Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hâllerden hangisi park etmeye örnektir?
A)
5 dakikadan az beklemek
B)
5 dakikadan fazla beklemek
C)
Yük yüklemek veya boşaltmak
D)
Yolun kapalı olması durumunda beklemek

Soru-18
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
B)
Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
C)
Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
D)
Park veya sis ışıkları ile seyretmek

Soru-19

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A)
Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
B)
Diğer sürücülerin korkutulması
C)
Hız kurallarına uyulması
D)
Yayalara su sıçratılması

Soru-20
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)
Hızlarını artırarak geçmesi
B)
Uygun mesafede mutlaka durması
C)
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D)
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi

Soru-21
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A)
Orta şeridi
B)
Hızlanma şeridini
C)
Tırmanma şeridini
D)
Yavaşlama şeridini

Soru-22
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A)
Sürücü belgesi
B)
Araç tescil belgesi
C)
Araç imalat belgesi
D)

Servis bakım belgesi


Soru-23
I- Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
II- Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadırlar.
 
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A)
I. doğru, II. yanlıştır.
B)
Her ikisi de yanlıştır.
C)
I. yanlış, II. doğrudur.
D)
Her ikisi de doğrudur.

Soru-24
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, hâllerinden sayılır? 
A)
Yalnız 4
B)
1 ve 7
C)

1, 3 ve 6

D)

2, 6 ve 7


Soru-25
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
A)
Çevre
B)
Çevre hakkı
C)

Çevre koruma

D)

Çevre düzeni