analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->02.11.2013 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A)
Şok
B)
Koma
C)

Hâlsizlik

D)

Zehirlenme


Soru-2
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
B)
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C)
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D)

Yarayı temiz pamukla kapatmak


Soru-3
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Açık karın yarası olan
B)
Bilinci yerinde olmayan
C)
Ayak kemiğinde kırık olan
D)
Solunum yolu zehirlenmesi olan

Soru-4
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
A)
Eklemde morarma ve şişlik
B)
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C)
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D)

Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı


Soru-5
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
A)
Kaburgalarında kırık olanlar
B)
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C)
Açık göğüs yaralanması olanlar
D)

Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar


Soru-6
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A)
Pazı kemiği
B)
Kaval kemiği
C)
Kaburga kemiği 
D)

Uyluk kemiği


Soru-7
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B)
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C)

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

D)

Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması


Soru-8
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
A)
Organ
B)
Hücre
C)

Sistem

D)

Destek doku


Soru-9

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kırık kontrolünün yapılması
B)
Kanamanın kontrol edilmesi
C)
Şok pozisyonunun verilmesi
D)
Hava yolu açıklığının sağlanması

Soru-10
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
A)
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B)
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C)
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D)

Kanamanın sızıntı şeklinde olması


Soru-11
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A)
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B)
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C)
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D)
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda

Soru-12
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
Beyin kanaması riski artar.
B)
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C)
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
D)

Atardamarlardan nabız hissedilemez.


Soru-13
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
A)

110

B)

112

C)

155

D)

156


Soru-14
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yan yatış
B)
Yarı oturuş
C)

Sırtüstü yatış

D)

Yüzüstü yatış


Soru-15
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bilinç kaybı olması
B)
Reflekslerin kaybolması
C)
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
D)
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

Soru-16
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)
Başı sıcak su ile yıkanır.
B)
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C)
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D)
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün de tutulur.

Soru-17
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
A)
Işıklara 50 m kaldığını
B)
Asgari (en az) hız sınırını
C)
Azami (en yüksek) hız sınırını
D)
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru-18
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A)
Hızını artırması
B)
Hızını azaltması
C)
Şerit değiştirmesi
D)
Taşıt yolu üzerinde duraklaması

Soru-19
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
A)

20

B)

30

C)

40

D)

50


Soru-20
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
A)

2

B)

3

C)

4

D)

6


Soru-21

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
 
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A)
Yalnız I
B)
I ve II
C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-22
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir erilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
tali kusur
B)
asli kusur
C)
yol kusuru
D)

kusuru paylaştırma


Soru-23
I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu şuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
 
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden  geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
A)
Yalnız I
B)
I ve II
C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-24
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
A)
Trafikten süresiz men
B)
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
C)
Tescil plakası üzerinden idari para cezası
D)
Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması 

Soru-25

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
A)
En sağ şeritte
B)
Bankette
C)

En sol şeritte

D)

Orta şeritte


Soru-26
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)
Trafikten men
B)
Hurdaya ayırma
C)
Sürücüsüne ağır hapis
D)

Başkasına devir etme şartı


Soru-27
• Reflektör
 • İlk yardım çantası
 • Yangın söndürme cihazı
 
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Otobüs
B)
Kamyon
C)
Otomobil
D)
Lastik tekerlekli traktör

Soru-28
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
A)
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B)
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C)
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D)

Sürülecek araç başkasına aitse


Soru-29
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
A)
Geri dönmesini
B)
Motoru durdurmasını
C)
Harekete hazırlanmasını
D)
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

Soru-30

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

A)
Yalnız 1
B)
Yalnız 2
C)

1 ve 3

D)

2 ve 4


Soru-31
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
A)
Açılabilir tavan
B)
Emniyet kemeri
C)
Panoramik cam
D)
Hidrolik direksiyon

Soru-32
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A)
Dönüş ışıklarını yakarak
B)
Birkaç defa korna çalarak
C)
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D)
Birkaç defa selektör yaparak

Soru-33
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
A)
Yolcu indirirken beklemek
B)
5 dakikadan fazla beklemek
C)
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D)
Görevlilerce verilen emirle durmak

Soru-34
I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
 
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A)
Yalnız I
B)
I ve II
C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-35
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A)
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B)
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C)
Kurallara uymaya özen göstermek
D)

Hırslı ve kızgın olmamak


Soru-36
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. 
 
Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A)
Batı-Doğu
B)
Kuzey-Güney
C)
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D)
Kuzeybatı-Güneydoğu

Soru-37
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
A)
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B)
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C)
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D)
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması

Soru-38
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A)
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B)
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
C)
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D)
Arkadan gelen araçlara yol vermek

Soru-39
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A)
Motosiklet
B)
Kamyonet
C)

Otomobil

D)

At arabası


Soru-40
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A)
Otomobil, otobüse
B)
Otobüs, otomobile
C)
Şeridi daralmış olan, diğerine
D)

Azami ağırlığı az olan, diğerine


Soru-41
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? 
A)
İl Özel İdareleri
B)
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
C)
Jandarma Genel Komutanlığı
D)
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Soru-42
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
A)
Şoför
B)
Sürücü
C)

İşleten

D)

Araç sahibi


Soru-43

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A)
Otomobilin tali yolda olması
B)
Ambulansın ana yolda olması
C)
Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
D)
Ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması

Soru-44
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
A)
Hızını artırmalı
B)
Hızını azaltmalı
C)
Geriye dönmeli
D)

Yolun kayganlığını kontrol etmeli


Soru-45
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A)
Ehli hayvanlar giremez.
B)
Ehli hayvanlar geçebilir.
C)
Vahşi hayvanlar giremez.
D)
Vahşi hayvanlar geçebilir.

Soru-46
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-47
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A)

B)

C)

D)


Soru-48
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
A)
Otobüs
B)
Kamyon
C)
Motosiklet
D)

Otomobil


Soru-49
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?
A)
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B)
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C)
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D)
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

Soru-50
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)
Asit ilave edilmeli
B)
Saf su ilave edilmeli
C)
Hava filtresi değiştirilmeli
D)
Kutup başları gevşetilmeli

Soru-51
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Flaşör arızalıdır.
B)
Akü gerilimi düşüktür.
C)

Geri vites müşiri arızalıdır.

D)
Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.

Soru-52
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A)
Sinyal ampulü
B)
Hava filtresi
C)
Hız göstergesi
D)

Yakıt göstergesi


Soru-53
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
A)
Akü
B)
Marş motoru
C)

Silecek motoru

D)

Otomatik klima


Soru-54
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A)
Buji kıvılcımı ile
B)
Elektrik motoru ile
C)
Dışarıdan ısıtılarak
D)

Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile


Soru-55
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)
El freninin daha iyi tutmasına
B)
Motor parçalarının zarar görmesine
C)
Egzoz susturucusunun delinmesine
D)

Lastik hava basınçlarının düşmesine


Soru-56
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak
motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
 
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
A)
Antifriz
B)
Motor yağı
C)

Fren hidroliği

D)

Akü elektroliti


Soru-57
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? 
A)
Yağ filtresi 
B)
Polen filtresi
C)

Yakıt filtresi 

D)

Ekran filtresi


Soru-58
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
A)
Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
B)
Yakıt deposunun dolu olması
C)

Bujilerin ayarsız olması

D)

Aracın hızlı sürülmesi


Soru-59
I- Frenler
II- Lastikler
III- Yakıt seviyesi
 
Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
A)
Yalnız I
B)
I ve II
C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-60
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
A)
Kabin
B)
Gösterge paneli
C)

Başlık

D)

Sigorta tablası