analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->12.01.2014 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

A)

Trafikteki kaza sayısını azaltmak için

B)

Sağlık personeli niteliğini kazanmak için

C)

Hastaları iyileştirici tıbbi tedaviyi uygulamak için

D)

Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için


Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

A)

Mide

B)

Kalp

C)

Böbrek

D)

Karaciğer


Soru-3

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı  "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

A)

Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması

B)

 

Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması

C)

 Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi

D)

Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması


Soru-4

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A)

Kalbi duran

B)

Bilinç kaybı olan

C)

Solunum güçlüğü olan

D)

Nabız sayısı düşük olan


Soru-5

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-6

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A)

Atardamar

B)

Toplardamar

C)

Kılcal damar

D)

Yırtık kanaması


Soru-7

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak

B)

Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

C)

Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D)

Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak


Soru-8

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması

B)

Kazazedenin gömlek yakasının ve kemeri nin gevşetilmesi

C)

Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

D)

Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması


Soru-9

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.

B)

Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.

C)

Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.

D)

Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.


Soru-10
  • Bulantı ve kusma olması
  • Burun ve kulaktan kan gelmesi
  • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A)

Kalp spazmı

B)

Dalak yırtılması

C)

Baş yaralanması

D)

Akciğer delinmesi


Soru-11

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı,  nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

A)

Kol kemiği

B)

Kalça kemiği

C)

Uyluk kemiği

D)

Kaburga kemiği


Soru-12

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A)

Dik oturuş

B)

Yarı oturuş

C)

Yarı yüzüstü yan yatış

D)

Sırtüstü yatış


Soru-13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.

B)

Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.

C)

Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.

D)

Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A)

Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B)

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

C)

İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

D)

Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak


Soru-15

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A)

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak

B)

Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak

C)

Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek

D)

Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak


Soru-16

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

  • Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
  • Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
  • Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A)

Belediye

B)

Mahalle muhtarları

C)

Tarım İl Müdürlüğü

D)

Millî Eğitim Müdürlüğü


Soru-17

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A)

Gabari

B)

Geçiş hakkı

C)

Geçiş üstünlüğü

D)

Geçiş kolaylığı


Soru-18

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A)

Geç

B)

Hızlan

C)

Yavaşla

D)

Sağa yanaş ve dur


Soru-19

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A)

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

B)

Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

C)

Kırmızı ışıkta

D)

Sarı ışıkta


Soru-20

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A)

Hız sabit tutulur.

B)

Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

C)

Hız artırılır, sağa sinyal verilir.

D)

Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-22

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

İleri mecburi yön

B)

Girişi olmayan yol

C)

Geçme yasağı sonu

D)

Hız sınırlaması sonu


Soru-23

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A)

Yaya geçidi

B)

Bisiklet yolu

C)

Taralı alana girilmez

D)

Yavaşlama uyarı çizgileri


Soru-25

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A)

30 gün

B)

3 ay

C)

6 ay

D)

2 yıl


Soru-26

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

B)

Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi

C)

Geçmek için en sol şeridi kullanması

D)

En sağ şeride geçerek seyretmesi


Soru-27

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A)

35

B)

50

C)

70

D)

140


Soru-28

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-29

I- Şerit değiştirmelerde

II- Sağa ve sola dönüşlerde

III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III 

D)

I, II ve III


Soru-30

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)

Araçlara

B)

Yayalara

C)

Yolculara

D)

Sürücülere


Soru-31

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A)

5

B)

10

C)

15

D)

20


Soru-32

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldakikarşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

U dönüşü yapmalı

B)

2 numaralı araca yol vermeli

C)

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D)

2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı


Soru-33

Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A)

Duraklamak

B)

Araç içi ışıkları yakmak

C)

Uzağı gösteren ışıkları yakmak

D)

Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak


Soru-34

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması

II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması

III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması

Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-35

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A)

Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

B)

Maddi hasarlı kazalarda

C)

Yaralanmalı kazalarda

D)

Ölümlü kazalarda


Soru-36

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A)

Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak

B)

Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

C)

 Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

D)

 Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek


Soru-37

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın  söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A)

B)

C)

D)


Soru-38

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A)

Traktör

B)

Minibüs

C)

Motosiklet

D)

Motosiklet


Soru-39

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

A)

Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması

B)

Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.)sızıntı olması

C)

Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması

D)

 Araç bakımlarının sürelerinde yapılması


Soru-40

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

A)

Reflektör

B)

Yangın tüpü

C)

Harita ve kroki

D)

Yolcu ve yük


Soru-41

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A)

ABS fren

B)

Hafızalı koltuk

C)

Otomatik hız kontrol

D)

Hava yastığı (Airbag)


Soru-42

Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

A)

Fitil ile

B)

Kendi kendine

C)

Buji kıvılcımı ile

D)

Dışarıdan ısıtılarak


Soru-43

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması

II- Koltuk ve aynaların ayarlanması

III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-44

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

A)

B)

C)

D)


Soru-45

Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

A)

Alaşımlı jant

B)

Tam şarjlı akü

C)

Uzun yakıt boruları

D)

Eski ve aşınmış lastikler


Soru-46

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?

A)

Radyatörün

B)

Motor yağının

C)

Dikiz aynalarının

D)

Direksiyon simidinin


Soru-47

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

A)

Hava filtresinin kirlenmesi

B)

Yakıt deposunun delinmesi

C)

Yakıt sisteminin hava yapması

D)

Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi


Soru-48

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

A)

Geri vites lambaları

B)

Sinyal lambaları

C)

Park lambaları

D)

Sis lambaları


Soru-49

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

A)

Yağ filtresi

B)

Yağ karteri

C)

Yağ çubuğu

D)

Yağ göstergesi


Soru-50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağı dakilerden hangisi yapılır?

A)

Motor yüksek devirde kullanılır.

B)

Eskiyen buji kabloları değiştirilir.

C)

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D)

Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.