analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->13.12.2014 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)

Mevcut araç-gereçlerle yapılması

B)

Hayat kurtarıcı uygulamalar olması

C)

Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması

D)

Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi


Soru-2

İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

A)

Solunumun değerlendirilmesini

B)

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C)

Sindirim sisteminin değerlendirilmesini

D)

 Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A)

Kan

B)

Kalp

C)

Eklemler

D)

Kan damarları


Soru-4

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak

başın geriye alınması

B)

Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi

C)

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması

D)

Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması


Soru-5

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir

II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak

kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A)

Yalnız I doğru

B)

Yalnız II doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-6

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A)

40

B)

60

C)

80

D)

100


Soru-7

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A)

Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B)

Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C)

Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D)

Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi


Soru-8

İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.

İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)

Şokun engellenmesini

B)

Kanamanın durdurulmasını

C)

Zihinsel aktivitenin korunmasını

D)

Sindirim işlevinin rahat olmasını


Soru-9

I- Oturuş pozisyonu verilmesi

II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile  7 sıkılması

III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-10

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A)

Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak

B)

Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek

C)

 Dik oturur şekilde pozisyon vermek

D)

Sert bir zemine sırtüstü yatırmak


Soru-11

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A)

Kırık

B)

Çıkık

C)

Zorlama

D)

Burkulma


Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

A)

Titreme

B)

Zindelik

C)

Yorgunluk

D)

Aniden acıkma


Soru-13

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması

II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması

III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A)

 

Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B)

Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak

C)

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

D)

 Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak


Soru-15

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A)

Banket

B)

Ana yol

C)

Tali yol

D)

Bölünmüş yol


Soru-16

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A)

Sağlık Bakanlığı

B)

Devlet Planlama Teşkilatı

C)

Emniyet Genel Müdürlüğü

D)

Karayolları Genel Müdürlüğü


Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-18

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Durmadan, dikkatli geçmeli

B)

Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı

C)

Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli

D)

Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli


Soru-19

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

                         

A)

Dur

B)

Yolver

C)

Ayrılma şeridi

D)

Tırmanma şeridi


Soru-20

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A)

5 yıl

B)

2 yıl

C)

1 yıl

D)

6 ay


Soru-21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A)

Demir yolu alt geçidine

B)

Demir yolu üst geçidine

C)

Kontrollü demir yolu geçidine

D)

Kontrolsüz demir yolu geçidine


Soru-22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Taşıt yolunun soldan daralacağını

B)

Taşıt yolunun sağdan daralacağını

C)

Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını

D)

İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini


Soru-23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu

B)

Hız sınırlaması sonunu

C)

Geçme yasağı sonunu

D)

Park yasağını


Soru-24

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Kamyon garajını

B)

Kamyonun giremeyeceğini

C)

Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini

D)

Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini


Soru-25

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A)

120

B)

110

C)

100

D)

80


Soru-26

Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A)

Durma

B)

Bekleme

C)

Duraklama

D)

Park etme


Soru-27

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

            

A)

Yalnız 1

B)

Yalnız 3

C)

1 ve 3

D)

2 ve 4


Soru-28

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A)

Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

B)

Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

C)

Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

D)

Araç uzunluğunun üç katı kadar


Soru-29

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A)

2 numaralı aracın geçmesini beklemek

B)

Hızlanarak yoluna devam etmek

C)

Sağa dönüş işareti vermek

D)

Dar bir kavisle dönmek


Soru-30

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

Sağa sinyal vermesi

B)

Yayaların geçişini beklemesi

C)

Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D)

Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi


Soru-31

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Otomobil, kamyona

B)

Kamyon, otomobile

C)

Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

D)

 Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine


Soru-32

Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

A)

Sis ışıkları

B)

Park ışıkları

C)

Acil uyarı ışıkları

D)

Uzağı gösteren ışıklar


Soru-33

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?

A)

4

B)

3

C)

2

D)

1


Soru-34

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A)

İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B)

Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C)

Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D)

 Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi


Soru-35

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)

Otomobilin tali yolda olması

B)

İtfaiye aracının ana yolda olması

C)

İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

D)

 İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması


Soru-36

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

A)

I ve II

B)

 III ve IV

C)

I, II ve III

D)

I, II, III ve IV


Soru-37

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A)

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.

B)

 Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

C)

Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.

D)

Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.


Soru-38

I- Reflektör

II- İlk yardım çantası

III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A)

I ve II

B)

I ve III

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-39

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

A)

Renk körlüğü

B)

Alkol bağımlılığı

C)

Psikotrop madde bağımlılığı

D)

Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi


Soru-40

Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A)

Yakıt sarfiyatının artmasına

B)

Çevre kirliliğinin azalmasına

C)

 Gürültü kirliliğinin artmasına

D)

 Trafik yoğunluğunun artmasına


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

A)

Şaft

B)

Tekerlek

C)

Motor

D)

Vites kutusu


Soru-42

I- LPG

II- Benzin

III- Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-43

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?  

     

A)

Karterdeki yağ miktarını

B)

Depodaki yakıt miktarını

C)

Soğutma suyu sıcaklığını

D)

 Radyatördeki su seviyesini


Soru-44

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A)

Aracın düz zeminde olmasına

B)

Aracın yan tarafına eğik olmasına

C)

Aracın ön tarafının kalkık olmasına

D)

Aracın arka tarafının kalkık olmasına


Soru-45

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

A)

Motorun yağ yakmasına

B)

Motorun sarsıntılı çalışmasına

C)

Egzozdan siyah renkte duman çıkmasına

D)

Yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına


Soru-46

Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Mavi

B)

Beyaz

C)

Yeşil

D)

Kırmızı


Soru-47

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A)

Yağ seviyesine

B)

Antifriz seviyesine

C)

Elektrolit seviyesine

D)

Hidrolik yağ seviyesine


Soru-48

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)

Antifriz

B)

Benzin

C)

Asitli su

D)

Motorin


Soru-49

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

A)

B)

C)

D)


Soru-50

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)

Termostat çıkartılmalı

B)

Eskimiş bujiler değiştirilmeli

C)

Lastiklerin hava basıncı indirilmeli

D)

Motor yüksek devirde çalıştırılmalı