analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->14.06.2014 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1

Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

A)

Hastanede

B)

Olay yerinde

C)

Ambulans içinde

D)

Sağlık merkezinde


Soru-2

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A)

Sinir sistemi

B)

Sindirim sistemi

C)

Boşaltım sistemi

D)

Solunum sistemi


Soru-3

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

A)

Nabız

B)

Solunum

C)

Vücut ısısı

D)

Kan şekeri


Soru-4

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Sağlık personeli niteliğinin kazanılması

B)

Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi

C)

Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması

D)

Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi


Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

A)

Suda boğulma

B)

Birinci derece yanıklar

C)

Zehirli gazların solunması

D)

Solunum yolunun tıkanması


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A)

Kalp masajı

B)

Atelle tespit

C)

Köprü tekniği

D)

Rentek manevrası


Soru-7

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A)

1-2 dakika

B)

5-10 dakika

C)

15-20 dakika

D)

30-40 dakika


Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

A)

Yaraya merhem sürmek

B)

Yaraya pamuk koyarak sarmak

C)

Kanama varsa şoka karşı önlem almak

D)

Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak


Soru-9

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A)

Felç

B)

Saç dökülmesi

C)

Bulantı ve kusma

D)

Bedensel aktivitede artma


Soru-10

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Üşümeyi engellemek

B)

Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek

C)

Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek

D)

Kırık kemik uçlarının dokulara zarar verme sini engellemek


Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A)

Kırık

B)

Çıkık

C)

İncinme

D)

Burkulma


Soru-12

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A)

Sadece kol eklemlerinde

B)

Sadece bacak eklemlerinde

C)

Hareketli eklem bölgelerinde

D)

Hareketsiz eklem bölgelerinde


Soru-13

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

A)

Sara

B)

Koma

C)

Bayılma

D)

Halsizlik


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A)

Başkalarının hakkını istismar etmemek

B)

Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak

C)

Kızgın biçimde kornaya basmak

D)

Kendi kendine kurallar koymak


Soru-15

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusundakolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A)

Sindirim sistemi

B)

Dolaşım sistemi

C)

Solunum sistemi

D)

Merkezi sinir sistemi


Soru-16

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A)

Şoför

B)

Sürücü

C)

İşleten

D)

Araç sahibi


Soru-17

Şekildeki gibi ışıklı trafik

işaret cihazında, sarı ve

kırmızı ışığın birlikte

yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini

bildirir?

A)

Yolda bakım çalışması olduğunu

B)

İleride hemzemin geçit bulunduğunu

C)

Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

D)

Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu


Soru-18

                        

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

A)

Trafiği düzenlemek

B)

Araçların muayenesini yapmak

C)

Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

D)

Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek


Soru-19

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Banketten gitmeli

B)

Takip mesafesini artırmalı

C)

Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

D)

Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli


Soru-20

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Yolun daralmakta olduğunu

B)

200 m ileride köprü olduğunu

C)

200 m ileride kavşak olduğunu

D)

200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu


Soru-21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Yolun tek yönlü olduğunu

B)

Yolun iki taraftan daraldığını

C)

Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını

D)

Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu


Soru-22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A)

B)

C)

D)


Soru-23

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A)

Özürlü sürücü yolu

B)

Özürlü taşıtı giremez

C)

Özürlü sürücüler çıkabilir

D)

Özürlü sürücüler için park yeri


Soru-24

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

A)

En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.

B)

Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.

C)

Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.

D)

Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.


Soru-25

I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri

II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları

III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri

Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

I ve III

D)

I, II ve III


Soru-26

Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

                       

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-27

Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

                        

A)

25

B)

35

C)

45

D)

55


Soru-28

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim  yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki  araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

A)

Kamyon

B)

Otobüs

C)

Otomobil

D)

Motosiklet


Soru-29

                    

Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Geçiş kurallarına uyduğu

II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı

III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşma dan sağ şeride geçtiği

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-30

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

             

A)

2 - 1 - 3

B)

2 - 3 - 1

C)

3 - 1 - 2

D)

3 - 2 - 1


Soru-31

Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Hızı fazla olan az olana

B)

Şeridi daralmış olan diğerine

C)

Lastik tekerlekli traktör, kamyonete

D)

Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre


Soru-32

Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A)

Yavaşlaması

B)

Vites küçültmesi

C)

Uygun hızla seyretmesi

D)

Yolcu indirip bindirmesi


Soru-33

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

A)

Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi

B)

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

C)

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D)

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması


Soru-34

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

                           

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-35

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A)

Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması

B)

Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi

C)

Sürücülerin dikkatinin artırılması

D)

Kazaların önlenmesi


Soru-36

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

A)

Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

B)

Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek

C)

Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek

D)

Olay yerinden uzaklaşmak


Soru-37

Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Sadece para cezası verilir.

B)

Araçları trafikten men edilir.

C)

Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.

D)

3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.


Soru-38

I- Çekme halatı

II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulmasızorunludur?

A)

I ve II

B)

I, II ve III

C)

II, III ve IV

D)

I, II, III ve IV


Soru-39

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

A)

Sürücü belgesi

B)

Araç imalat belgesi

C)

Parça garanti belgesi

D)

Kasko sigorta poliçesi


Soru-40

Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A)

Batı

B)

Doğu

C)

Kuzey

D)

Güney


Soru-41

Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.

B)

Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

C)

Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.

D)

Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.


Soru-42

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A)

Dizel motor

B)

Marş motoru

C)

Benzinli motor

D)

Buhar makinesi


Soru-43

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A)

Ani olarak gaz verilmesi

B)

Yan aynaların kontrol edilmesi

C)

Sol sinyal lambalarının yakılması

D)

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi


Soru-44

Sürüş sırasında aracın

gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının

yanması sürücüye neyi

bildirir?

A)

Şarj sisteminin çalışmadığını

B)

Yağ basıncının çok düştüğünü

C)

Lastikte basınç kaybı olduğunu

D)

Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini


Soru-45

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

A)

Depodaki yakıtın bitmesi

B)

Supap ayarının bozulması

C)

Hava filtresinin kirli olması

D)

 

Yakıt pompasının ayarsız olması


Soru-46

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Şarj sistemi

B)

Yağlama sistemi

C)

Marş sistemi

D)

Ateşleme sistemi


Soru-47

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

A)

Buji

B)

Ampul

C)

Sigorta

D)

Enjektör


Soru-48

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Aracın motorunu çalıştırabilmek

B)

Aracın hareket etmesini engellemek

C)

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek

D)

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak


Soru-49

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

B)

Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

C)

Önemsenmez, devam edilir.

D)

Yakıt seviyesi kontrol edilir.


Soru-50

Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A)

Düşük kaliteli yakıt kullanmak

B)

Devamlı düşük vites ile gitmek

C)

Devamlı büyük vites ile gitmek

D)

Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak