analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->12.07.2014 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir veöncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Ölmüş olan

B)

Ağır kanamalı olan

C)

Birinci derecede yanığı olan

D)

Ayak bileğinde burkulma olan


Soru-2

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A)

Boşaltım sistemini

B)

Dolaşım sistemini

C)

Hareket sistemini

D)

Sindirim sistemini


Soru-3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

A)

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini

B)

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

C)

Solunumun değerlendirilmesini

D)

Kanamanın durdurulmasını


Soru-4

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A)

Yüzünün sararmasından

B)

Nabız sayısının azalmasından

C)

Vücut sıcaklığının azalmasından

D)

Göğüs kafesinin yükselmesinden


Soru-5

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması

II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması

III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

Yalnız III

D)

I, II ve III


Soru-6

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kasık iç kısmı

B)

Kolun üst kısmı

C)

Bacak dış kısmı

D)

Karnın ön üst kısmı


Soru-7

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A)

Şok durumu

B)

Beyin kanaması

C)

Ayak bölgesinden yılan sokması

D)

Akciğer zedelenmesi ve kanaması


Soru-8

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A)

Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

B)

Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

C)

Burun üzerine ve enseye buz konulması

D)

Yüzün soğuk su ile yıkanması


Soru-9

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

A)

Yüzün yaralanması

B)

El bileğinin burkulması

C)

Köprücük kemiğinin kırılması

D)

Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi


Soru-10

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A)

Şoka girmiş olan

B)

Omurga kırığı olan

C)

Kol kemiği kırık olan

D)

Kalça kemiği kırık olan


Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A)

Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması

B)

Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi

C)

Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi

D)

Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin  kaybolması


Soru-12

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kalp krizi

B)

Yüksek ateş

C)

Görme bozukluğu

D)

Ayak bileğinde burkulma


Soru-13

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A)

Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi

B)

Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması

C)

İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi

D)

İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A)

Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmakB)

Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak

C)

Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek

D)

Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek


Soru-15

I- Yer işaretlemeleri

II- Trafik işaret levhaları

III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-16

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

                        

A)

Banket

B)

Yaya yolu

C)

Yaya geçidi

D)

Bisiklet yolu


Soru-17

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu

şekildeki gibi hareket ettirmesinin

sürücüler için anlamı nedir?

A)

Geç işareti

B)

Dur işareti

C)

Yavaşlatma işareti

D)

Hızlandırma işareti


Soru-18

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret

cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne

zaman yapmalıdır?

A)

Oklu ışık sarı yandığında

B)

Oklu ışık yeşil yandığında

C)

Oklu ışık kırmızı yandığında

D)

Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında


Soru-19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması

doğrudur?

A)

Hızını artırması

B)

Sert fren yapması

C)

Vitesi boşa alması

D)

Uygun vitesle inmesi


Soru-20

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A)

B)

C)

D)


Soru-22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Otobüs yolunu

B)

Otobüslerin park yerini

C)

Otobüsün giremeyeceğini

D)

Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu


Soru-23

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden  hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A)

B)

C)

D)


Soru-24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A)

Bisiklet yolu

B)

Motosiklet yolu

C)

Bisiklet giremez

D)

Motorlu bisiklet yolu


Soru-25

                            

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

                              

A)

Bankette

B)

Orta şeritte

C)

En sağ şeritte

D)

En sol şeritte


Soru-26

Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

                        

A)

Hızını azaltması

B)

Hız sınırını aşması

C)

Önündeki aracı geçmesi

D)

Takip mesafesini azaltması


Soru-27

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

A)

Otomobil

B)

Motosiklet

C)

Telikeli madde taşıyan taşıt

D)

Lastik tekerlekli traktör


Soru-28

         

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)

1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı

B)

1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı

C)

2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı

D)

3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği


Soru-29

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

A)

Sağa ve sola dar

B)

Sağa ve sola geniş

C)

Sağa dar, sola geniş

D)

Sağa geniş, sola dar


Soru-30

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

                       

A)

Otobüs

B)

Traktör

C)

Otomobil

D)

İş makinesi


Soru-31

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A)

Hız sınırlamasına

B)

Trafik yasaklarına

C)

Çevreyi rahatsız etmemeye

D)

Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya


Soru-32

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A)

Minibüs, kamyona

B)

Kamyon, minibüse

C)

Hızı fazla olan, diğerine

D)

Yolcu sayısı fazla olan, diğerine


Soru-33

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A)

100

B)

120

C)

150

D)

200


Soru-34

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A)

Dönüş ışıklarının

B)

Sis veya park ışıklarının

C)

Uzağı gösteren ışıkların

D)

Yakını gösteren ışıkların


Soru-35

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

A)

Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek

B)

Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak

C)

Denetimlerde problem yaşamamak

D)

Ceza almaktan çekinmek


Soru-36

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A)

Sürücü belgesi

B)

Araç tescil belgesi

C)

Araç imalat belgesi

D)

Servis bakım belgesi


Soru-37

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

                             

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A)

Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği

B)

Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu

C)

Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

D)

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği


Soru-38

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A)

Bisiklet

B)

Motosiklet

C)

Lastik tekerlekli Traktör

D)

Tehlikeli madde taşıyan araç


Soru-39

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?

A)

Otobüs

B)

Kamyon

C)

Minibüs

D)

Motosiklet


Soru-40

Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı  çevreyi olumlu etkiler?

A)

Aracının eski parçalarını çevreye atması

B)

Aracının bakımını zamanında yaptırması

C)

Aracını gereksiz yere çalışır hâlde tutması

D)

Aracında ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması


Soru-41

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır ?

A)

Şaft

B)

Amortisör

C)

Vites kutusu

D)

Diferansiyel


Soru-42

Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

A)

Buji

B)

Flaşör

C)

Distribütör

D)

Kontak anahtarı


Soru-43

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-44

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

A)

Yağ filtresi

B)

Hava filtresi

C)

Yakıt filtresi

D)

Polen filtresi


Soru-45

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

A)

Jantın eğilmesi

B)

Fren hidroliğinin azalması

C)

Sürüş konforunun azalması

D)

Bijon somunlarının gevşemesi


Soru-46

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

A)

Rot ayarı

B)

Far ayarı

C)

Supap ayarı

D)

Rölanti ayarı


Soru-47

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

A)

Plakaların ortasında

B)

Plakaların en altında

C)

Plakaların 1 cm altında

D)

Plakaların 1 cm üzerinde


Soru-48

Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

A)

Yağ

B)

Asit

C)

Antifriz

D)

Saf su


Soru-49

Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

                       

A)

Motor devri yükseltilir.

B)

Motor devri düşürülür.

C)

Araç sürülmeye devam edilir.

D)

Araç durdurulur ve motor stop edilir.


Soru-50

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?

A)

Far ayarının bozulması

B)

Hava filtresinin kirli olması

C)

Fren balatalarının aşınması

D)

Vantilatör kayışının sıkı olması