analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->09.08.2014 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A)

İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.

B)

İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.

C)

Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.

D)

Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.


Soru-2

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A)

Doku

B)

Hücre

C)

Gövde

D)

Sistem


Soru-3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

A)

Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

B)

Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

C)

Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi

D)

Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi


Soru-4

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

A)

Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına

B)

Yaralıların üzerinde bulunan giysilere

C)

Yaralıların cinsiyetlerine

D)

Aracın modeline


Soru-5

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması

B)

Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması

C)

Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması

D)

Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması


Soru-6

Konuşamıyor.

Nefes alamıyor.

Rengi morarıyor.

Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A)

Koma hâli

B)

Uykuya eğilim

C)

Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması

D)

Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması


Soru-7

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

A)

Akciğer

B)

Mide

C)

Karaciğer

D)

Dalak


Soru-8

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A)

Zihinsel aktivitenin artması

B)

Cildin soğuk ve nemli olması

C)

Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi

D)

Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması


Soru-9

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)

Vücudun bir bölgesinde felç oluşması

B)

Nabız atışlarının sürekli hızlanması

C)

Bulantı ve kusmanın olması

D)

Vücut sıcaklığının artması


Soru-10

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A)

Yan yatış

B)

Baş yanda, yarı yüzüstü yatış

C)

Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış

D)

Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış


Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

A)

Çıkan bölge üzerine masaj yapmak

B)

Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak

C)

Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak

D)

Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek


Soru-12

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijenoranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A)

Kansızlık

B)

Bilinç kaybı

C)

Baş dönmesi

D)

Düzensiz nabız atışı


Soru-13

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A)

Hızlı ve aceleci davranmaya

B)

Kaza yapan araca hasar verilmemesine

C)

Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

D)

Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına


Soru-14

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A)

Asabi

B)

Öfkeli

C)

Stresli

D)

Hoş görülü


Soru-15

                           

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-16

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A)

Yerlerinin değiştirilmesi

B)

Üzerlerine yazı yazılması

C)

Görülmelerinin engellenmesi

D)

Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi


Soru-17

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

A)

B)

C)

D)


Soru-18

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A)

Yavaş ve dikkatli geçmeli

B)

Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

C)

Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli

D)

Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli


Soru-19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-20

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

Açılan köprü

B)

Sola tehlikeli viraj

C)

Soldan daralan kaplama

D)

Sola tehlikeli devamlı viraj


Soru-21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Bisikletin geçebileceğini

B)

Bisikletin giremeyeceğini

C)

Yolun bisikletlilere ait olduğunu

D)

Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini


Soru-22

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Kamyonlar için geçme yasağı sonunu

B)

Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini

C)

Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını

D)

Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu


Soru-23

                              

            I                              II                           III          

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

A)

Yaya geçidi

B)

Bisiklet yolu

C)

Bölünmüş yol başlangıcı

D)

Trafiği hızlandırma işareti


Soru-25

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A)

Sola dönüş yapması

B)

Sağa dönüş yapması

C)

Aynı yönde seyretmesi

D)

Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması


Soru-26

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A)

130

B)

110

C)

100

D)

90


Soru-27

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

A)

Motor gücünü

B)

Asfalt kalitesini

C)

Takip mesafesini

D)

Yakıt sarfiyatını


Soru-28

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A)

5 numaralı aracın geçmesini

B)

4 numaralı aracın yavaşlamasını

C)

1 numaralı aracın sağa geçmesini

D)

2 numaralı aracın şerit değiştirmesini


Soru-29

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

A)

Sağ şeride geçmek

B)

Sığınma cebine girmek

C)

Önündeki aracı geçmek

D)

Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını  artırmamak


Soru-30

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

2 - 1 - 3

B)

2 - 3 - 1

C)

3 - 1 - 2

D)

3 - 2 - 1


Soru-31

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-32

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A)

Kasa üzerinin kapalı olması

B)

Kasa kapaklarının kapalı tutulması

C)

Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması

D)

Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması


Soru-33

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.

II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

I. doğru II. yanlıştır.

B)

Her ikisi de yanlıştır.

C)

I. yanlış II. doğrudur.

D)

Her ikisi de doğrudur.


Soru-34

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri  ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi sinin yapılması yasaktır?

A)

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

B)

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi

C)

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D)

Geçme yaparken sinyal verilmesi


Soru-35

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

A)

Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi

B)

Doğal olarak meydana gelmesi

C)

Çevresel etkilere bağlı olması

D)

Önceden tahmin edilebilmesi


Soru-36

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

Motorlu araçlar için zorunludur.

B)

Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.

C)

Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.

D)

Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.


Soru-37

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

A)

Kavşaklara yaklaşırkengeçilirken

B)

Sağa veya sola dönerken

C)

Bir başka araç tarafından geçilirken

D)

İki yönlü kara yolunda öndeki araç


Soru-38

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

A)

22

B)

20

C)

18

D)

17


Soru-39

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama nedenir?

A)

Atık

B)

İklim

C)

Çevre

D)

Erozyon


Soru-40

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A)

Duyuru

B)

Gürültü

C)

Konuşma

D)

Sesli ilan


Soru-41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

A)

Aks

B)

Volan

C)

Vites kutusu

D)

Diferansiyel


Soru-42

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

A)

Benzin

B)

Motorin

C)

Antifriz

D)

Gaz yağı


Soru-43

I- Aracın farları

II- Motor yağ seviyesi

III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-44

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz  ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-45

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

A)

Radyatör

B)

Yağ filtresi

C)

Dikiz aynaları

D)

Direksiyon simidi


Soru-46

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A)

Motor gücünün artmasına

B)

Fren hidroliğinin azalmasına

C)

Motor sıcaklığının artmasına

D)

Motor bloğunun çatlamasına


Soru-47

Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

Geri vites lambalarından biri yanmıyordur.

B)

Sinyal lambalarından biri yanmıyordur.

C)

Fren lambalarından biri yanmıyordur.

D)

Far lambalarından biri yanmıyordur.


Soru-48

Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

A)

Ön lastiklerin birine

B)

Arka lastiklerin birine

C)

Çekici lastiklerin ikisine

D)

Çekici olmayan lastiklerin ikisine


Soru-49

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Şarj göstergesi

B)

Dörtlü flaşör göstergesi

C)

Cam rezistansı göstergesi

D)

Kısa ve uzun far göstergeleri


Soru-50

Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A)

Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında

B)

Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında

C)

Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında

D)

Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında