analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->22.03.2015 - Yeni Müfredat Sınav SorularıSoru-1

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

A)

Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi

B)

Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

C)

Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

D)

Sağlık kuruluşuna haber verilmesi


Soru-2

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

A)

Vücut ısısının düşürülmesini

B)

Solunumun değerlendirilmesini

C)

Kan dolaşımının değerlendirilmesini

D)

Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini


Soru-3

I- El freninin çekilmesi

II- Kontağın kapatılması

III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-4

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

A)

1 cm

B)

cm

C)

cm

D)

cm


Soru-5

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

A)

Mide

B)

Böbrekler

C)

Akciğerler

D)

Safra kesesi


Soru-6

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

A)

Kandaki oksijen oranının artması

B)

Oksijenin akciğerlere ulaşamaması

C)

Kandaki karbondioksit oranının düşmesi

D)

Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması


Soru-7

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

A)

Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması

B)

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması

C)

Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

D)

Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması


Soru-8

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Şok

B)

Burkulma

C)

Kalp durması

D)

Kulak çınlaması


Soru-9

I- Yara içi kurcalanır.

II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.

III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-10

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)

Saç dökülmesine

B)

Omurilik zedelenmesine

C)

Bilinç seviyesinin artmasına

D)

Temel yaşam desteğinin sağlanmasına


Soru-11

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A)

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması

B)

Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

C)

Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması

D)

Burkulan bölgeye masaj yapılması


Soru-12

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerdenhangisi yapılmaz?

A)

Solunum ve nabız kontrolü

B)

Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C)

Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D)

Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü


Soru-13

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Sırtta taşıma yöntemi

B)

Rentek manevrası

C)

İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

D)

Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi


Soru-14

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A)

Aşırı tepki gösterilmesi

B)

Birdenbire sinirlenilmesi

C)

Bencillikten uzak durulması

D)

Kaba ve saldırgan davranılması


Soru-15

Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

A)

Hareket sistemi

B)

Sindirim sistemi

C)

Dolaşım sistemi

D)

Merkezi sinir sistemi


Soru-16

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A)

Araç

B)

Ticari taşıt

C)

Arazi taşıtı

D)

Taşıt katarı


Soru-17

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

A)

Yalnız 1

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 4


Soru-18

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve

kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

 

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini

yapması yanlıştır?

A)

Düz gitmeleri

B)

Düz gideceklerse beklemeleri

C)

Sağa döneceklerse beklemeleri

D)

Yol açıksa sola dönüş yapmaları


Soru-19

Şekildeki trafik işaretini  gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)

Yolun solundan gitmesi

B)

Takip mesafesini azaltması

C)

Yavaş ve daha dikkatli gitmesi

D)

Sağa dönüş lambasını yakması


Soru-20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Kasisli yolu

B)

Tehlikeli çıkış eğimli yolu

C)

Açılan köprüye yaklaşıldığını

D)

Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-23

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-24

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A)

1,5

B)

2,5

C)

3,5

D)

4,5


Soru-25

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A)

1 ve 2

B)

1 ve 3

C)

2 ve 3

D)

1, 2 ve 3


Soru-26

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki  araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A)

20

B)

30

C)

40

D)

60


Soru-27

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

A)

B)

C)

D)


Soru-28

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B)

Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi

C)

Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi

D)

Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması


Soru-29

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

U dönüşü yapmalı

B)

1 numaralı araca yol vermeli

C)

İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

D)

1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı


Soru-30

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A)

El freninin çekilmesine

B)

Motorun durdurulmasına

C)

Park lambasının yakılmasına

D)

Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına


Soru-31

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A)

Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması

B)

İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi

C)

Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

D)

Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi


Soru-32

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmeli

B)

2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli

C)

Diğer araçların durmasını sağlamalı

D)

Geçiş hakkını kendisi kullanmalı


Soru-33

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

A)

Otobüs

B)

Minibüs

C)

Motosiklet

D)

Otomobil


Soru-34

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

A)

Dönüş ışıklarını yakarak

B)

Birkaç defa korna çalarak

C)

Acil uyarı ışıklarını yakarak

D)

Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak


Soru-35

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-36

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

A)

Koyu renk giysiler giyilmesi

B)

Aracın kapılarının açık tutulması

C)

Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması

D)

Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması


Soru-37

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A)

Akan trafiği kontrol etmek

B)

Yolu hemen trafiğe açmak

C)

Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek

D)

Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak


Soru-38

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-39

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor.

Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

A)

B)

C)

D)


Soru-40

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A)

Batı

B)

Doğu

C)

Kuzey

D)

Güney


Soru-41

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

A)

Gürültü kirliliğinin azaltılması

B)

Trafik yoğunluğunun azaltılması

C)

Temiz olmayan yakıt kullanılması

D)

Kazalara karşı güvenliğin artırılması


Soru-42

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

A)

Benzin

B)

Motorin

C)

Antifriz

D)

Su buharı


Soru-43

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)

Akünün boşalması

B)

Hava filtresinin kirlenmesi

C)

Far ampullerinin patlaması

D)

Motor devir göstergesinin arızalanması


Soru-44

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A)

Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu

B)

Yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını

C)

Emniyet kemerinin takılı olmadığını

D)

Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu


Soru-45

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A)

Antifriz kontrolü

B)

Yakıt filtresi kontrolü

C)

Yakıt kaçağı kontrolü

D)

Yakıt seviyesi kontrolü


Soru-46

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A)

Fren balatalarının aşınması

B)

Karter contasının yırtılması

C)

Hava filtresinin kirlenmesi

D)

Rot ayarının bozulması


Soru-47

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A)

Korna

B)

Yağ lambası

C)

Şarj lambası

D)

Sinyal lambası


Soru-48

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Vites boş konuma alınır.

B)

El freni çekiliyse bırakılır.

C)

Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

D)

Araç motorunun sarsıntısız çalışması sağlanır.


Soru-49

Seyir hâlindeyken motordan "anormal sesler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Motorun devri artılır.

B)

Açık camlar varsa kapatılır.

C)

Önemsenmez yola devam edilir.

D)

Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.


Soru-50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)

Fazla süratten kaçınılması

B)

Ani duruş ve kalkış yapılması

C)

Sürekli sert ve ani fren yapılması

D)

Araç üstü tavan bagajı kullanılması