analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->14.05.2016 - 1.Grup (2015 yılı ve öncesi kayıtlı)



Soru-1

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A)

Gizli

B)

Şifreli

C)

Ayrıntılı ve uzun

D)

Kısa, öz ve anlaşılır


Soru-2

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A)

Sinir sistemi

B)

Dolaşım sistemi

C)

Sindirim sistemi

D)

Solunum sistemi


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

A)

Solunum sayısının değerlendirilmesi

B)

Hoşgörülü ve nazik davranılması

C)

Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi

D)

Cilt renginin değerlendirilmesi


Soru-4

"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

B)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

C)

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

D)

Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması


Soru-5

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-6

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

A)

Kalp çalıştığında

B)

112´ye haber verildiğinde

C)

Kazazedenin akrabaları geldiğinde

D)

Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde


Soru-7

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A)

Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması

B)

Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması

C)

Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi

D)

Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması


Soru-8

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A)

Bacağında kanama olanlarda

B)

El bileğinde açık kırık olanlarda

C)

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda

D)

Burnundan ve kulağından kanama olanlarda


Soru-9

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A)

Kanamanın durdurulması

B)

Yara yerinin değerlendirilmesi

C)

Yara üzerinin pamukla kapatılması

D)

Yaşam bulgularının kontrol edilmesi


Soru-10

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi

B)

Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması

C)

Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi

D)

Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması


Soru-11

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.


Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)

Kırık

B)

Çıkık

C)

Yanık

D)

Donuk


Soru-12

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A)

Şok

B)

Hâlsizlik

C)

Koma

D)

Kansızlık


Soru-13

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A)

İtfaiyeci yöntemi

B)

Rentek manevrası

C)

Sürükleme yöntemi

D)

Heimlich manevrası


Soru-14

Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

A)

Alkol ve madde bağımlılığı

B)

Uzun yolculuklar ve yorgunluk

C)

Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

D)

Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk
olması


Soru-15

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

A)

Jandarma Genel Komutanlığı

B)

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

C)

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

D)

Milli Eğitim Bakanlığı


Soru-16

Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

A)

Okul geçidi

B)

Yaya geçidi

C)

Rampalı geçit

D)

Hemzemin geçit


Soru-17

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

B)

Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

C)

Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

D)

Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.


Soru-18

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

A)

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

B)

Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

C)

Yaya figürlü yeşil ışık

D)

Kırmızı oklu ışık


Soru-19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A)

Hızını artırmalı

B)

Geriye dönmeli

C)

Hızını azaltmalı

D)

Yolun kayganlığını kontrol etmeli


Soru-20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


A)

Açılan köprüyü

B)

Sağdan ana yola girişi

C)

Soldan ana yola girişi

D)

Sağa tehlikeli virajı


Soru-21

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A)

Yaya giremez.

B)

Bisiklet giremez.

C)

At arabası giremez.

D)

Motorlu taşıt giremez.


Soru-22

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-23

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A)

Otomobili süren otobüse

B)

Motorsuz aracı süren motorlu araca

C)

Motorlu aracı süren motorsuz araca

D)

Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre


Soru-24

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-25

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

A)

0,20

B)

0,30

C)

0,40

D)

0,50


Soru-26

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Hızını artırmalı

B)

U dönüşü yapmalı

C)

1 numaralı araca yol vermeli

D)

1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı


Soru-27

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

A)

Otobüs

B)

Kamyon

C)

Motosiklet

D)

Otomobil


Soru-28

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A)

15

B)

20

C)

25

D)

30


Soru-29

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

B)

Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

C)

Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

D)

İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini


Soru-30

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

Yalnız III

D)

I, II ve III


Soru-31

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

A)

20

B)

30

C)

40

D)

50


Soru-32

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)

Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı

B)

2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

C)

Hızlanarak yoluna devam etmeli

D)

Geçiş hakkını kendi kullanmalı


Soru-33

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan
araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

I - II - III - IV

B)

I - II - IV - III

C)

II - I - IV - III

D)

II - III - I - IV


Soru-34

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

A)

Karşılaşmalarda

B)

Öndeki araç yakından izlenirken

C)

Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde

D)

Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken


Soru-35

I. Yaya yollarında sürülmesi yasaktır.
II. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerleri taşınabilir.

Yukarıda bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin güvenli kullanımıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A)

I. doğru, II. yanlış

B)

I. yanlış, II. doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-36

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

A)

Araç

B)

Yaya

C)

Sürücü

D)

Yolcu


Soru-37

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A)

Arka bagajında

B)

Torpido gözünde

C)

Arka camın önünde

D)

Sürücünün hemen yanında


Soru-38

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A)

Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması

B)

Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

C)

Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

D)

Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi


Soru-39

İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-40

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A)

Uluslararası yol

B)

Devlet yolu

C)

Demir yolu

D)

Otoyol


Soru-41

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A)

ABS

B)

Start-Stop

C)

Hava yastığı

D)

Hafızalı koltuk


Soru-42

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

A)

Amortisör

B)

Helezon yay

C)

Fren balatası

D)

Kavrama (Debriyaj)


Soru-43

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

A)

Ani olarak gaz verilmesi

B)

Yan aynaların kontrol edilmesi

C)

Sol sinyal lambalarının yakılması

D)

Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi


Soru-44

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Motor devri düşürülür.

B)

Motor devri yükseltilir.

C)

Motor hemen durdurulur.

D)

Motor rölantide çalıştırılır.


Soru-45

Motora yağ nereden konulur?

A)

Karter tapasından

B)

Radyatör kapağından

C)

Yağ çubuğu deliğinden

D)

Supap (Külbütör) kapağından


Soru-46

Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A)

Motorun soğuk çalışmasına

B)

Motorun hararet yapmasına

C)

Fren hidroliğinin azalmasına

D)

Bijon somunlarının gevşemesine


Soru-47

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A)

Araca binileceği zaman

B)

Altı ayda bir

C)

Haftada bir

D)

Günde bir


Soru-48

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A)

Korna

B)

Yağ lambası

C)

Şarj lambası

D)

Park lambası


Soru-49

Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)


Soru-50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)

Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.

B)

Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.

C)

Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.

D)

Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.