analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->27.08.2016 - 1.Grup (2015 yılı ve öncesi kayıtlı)Soru-1
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A)

Sürücü

B)

İlk yardımcı

C)

Girişimci

D)

Trafik polisi


Soru-2
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A)

Sinir sisteminde

B)

Hareket sisteminde

C)

Solunum sisteminde

D)

Boşaltım sisteminde


Soru-3
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
 
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)

şok pozisyonu

B)

turnike uygulaması

C)

Heimlich manevrası

D)

bak-dinle-hisset yöntemi


Soru-4
Aşağıdakilerden hangisi, "kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi" işlemini kapsar?
A)

Koruma

B)

Bildirme

C)

Kurtarma

D)

Müdahale


Soru-5
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A)
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B)
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C)
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D)
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması

Soru-6
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A)

2

B)

5

C)

8

D)

11


Soru-7
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A)
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
B)
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
C)
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D)
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi

Soru-8
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A)

Düz olarak yüzüstü yatırılması

B)

Vücuduna soğuk uygulama yapılması

C)
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
D)
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması

Soru-9
I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
 
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-10
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A)
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
B)
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
C)
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
D)
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi

Soru-11
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A)

Eklem çevresinin şişmesi

B)

Eklemlerde görülen şekil bozukluğu

C)

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması

D)

Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması


Soru-12
• Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
 
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A)

Bayılma

B)

Şok

C)

Kansızlık

D)

Koma


Soru-13
" Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."
 
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A)

İtfaiyeci yöntemi

B)

Rentek manevrası

C)

Sürükleme yöntemi

D)

Heimlich manevrası


Soru-14
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A)

Aracın arıza yapması

B)

Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

C)

Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması

D)

Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması


Soru-15
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A)
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
B)
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip, işaretlemek
C)
Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek
D)
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak

Soru-16
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A)

Banket

B)

Bağlantı yolu

C)

Ana yol

D)

Geçiş yolu


Soru-17
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A)

B)

C)

D)


Soru-18
• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere
olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
 
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A)

Sarı

B)

Yeşil

C)

Kırmızı

D)

Kırmızı oklu


Soru-19
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A)
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
B)
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
C)
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
D)
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.

Soru-20
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A)

B)

C)

D)


Soru-21
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A)

Gizli buzlanma

B)

Yandan rüzgâr

C)

Dönel kavşak

D)

Gevşek şev


Soru-22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A)

Havalimanına

B)

Açılan köprüye

C)

Işıklı işaret cihazına

D)

Ana yol-tali yol kavşağına


Soru-23
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?
A)

Işıklara 50 m kaldığını

B)

Asgari (en az) hız sınırını

C)

Azami (en yüksek) hız sınırını

D)
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

Soru-24
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A)

1,5

B)

2,5

C)

3,5

D)

4,5


Soru-25
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A)

Yalnız 1

B)

Yalnız 2

C)

Yalnız 3

D)

1, 2 ve 3


Soru-26
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A)

10

B)

20

C)

30

D)

40


Soru-27
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A)

20

B)

30

C)

40

D)

50


Soru-28
 I. Kesik yol çizgisi
 II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
 
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

 

I, II ve III


Soru-29
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A)

Hızını artırması

B)

Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi

C)

Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi

D)
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi

Soru-30

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
A)

Takip mesafesine

B)

Kavşaklarda geçiş hakkına

C)

Öndeki aracı geçme kuralına

D)

Farların kullanılacağı yer ve hâllere


Soru-31
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A)

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması

B)
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C)
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D)
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması

Soru-32
Aşağıdakilerden hangisi, araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının azalmasına olumlu katkı sağlar?
A)

Kalitesiz yedek parça kullanılması

B)

 

Araç muayene süresinin geciktirilmesi

C)

Araçların kazalara karşı sigortalanması

D)

Araç bakımlarının zamanında yaptırılması


Soru-33
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A)

5

B)

10

C)

15

D)

20


Soru-34
Geceleyin öndeki araç yakından izlenirken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A)

Sis lambalarının

B)

Kısa hüzmeli farların

C)

Uzun hüzmeli farların

D)

Dörtlü ikaz lambalarının


Soru-35
Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?
A)

Orta şeridi

B)

Hızlanma şeridini

C)

Tırmanma şeridini

D)

Yavaşlama şeridini


Soru-36
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A)

Kask

B)

Eldiven

C)

Yansıtıcı giysi

D)

Dayanıklı bot


Soru-37
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4


Soru-38
Aşağıdakilerden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması hâlinde sürücü belgesi verilmez?
A)

Diş çürüğü

B)

Renk körlüğü

C)

Gece körlüğü

D)

Alkol bağımlılığı


Soru-39
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A)

Ses

B)

Duyuru

C)

Gürültü

D)

Konuşma


Soru-40
  I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
 
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-41
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
A)

Volan

B)

Aks

C)

Kavrama

D)

 

Vites kutusu


Soru-42
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
A)

El freni

B)

Motor freni

C)

Egzoz freni

D)

Kompresyon freni


Soru-43
  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
 
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A)

Yalnız I

B)

Yalnız II

C)

Yalnız III

D)

I, II ve III


Soru-44
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
A)

B)

C)

D)


Soru-45
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A)

Yağdanlık

B)

Yağ çubuğu

C)

Yağ filtresi

D)

Yağ pompası


Soru-46
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
 
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)

asit

B)

saf su

C)

antifriz

D)

elektrolit


Soru-47
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)

El freninin arızalanmasına

B)

Sürüş güvenliğinin artmasına

C)

Bijon somunlarının gevşemesine

D)

Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına


Soru-48
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)

Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.

B)

Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.

C)

Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.

D)

Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.


Soru-49
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?
A)

Motor kaputunun açık kaldığını

B)

Motor yağı basıncının çok düştüğünü

C)
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
D)
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu

Soru-50
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A)

Yakıt tüketiminin artması

B)

Yakıt tüketiminin düşmesi

C)

Motorun sarsıntılı çalışması

D)

Motorda yağlamanın olmaması