analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->29.07.2017 - 1.Grup (2015 yılı ve öncesi kayıtlı)Soru-1

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?
A)

İlaçla tedavi

B)

Hasar tespiti

C)

Temel yaşam desteği

D)

Olay yeri değerlendirmesi


Soru-2
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A)

Sinir sistemi

B)

Sindirim sistemi

C)

Dolaşım sistemi

D)

Boşaltım sistemi


Soru-3
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?
A)
Kazazedenin isminin öğrenilerek adıyla
hitap edilmesi
B)
Solunum sayısı, ritmi ve derinliğinin kontrol
edilmesi
C)
Kazazedenin endişelerinin giderilerek
rahatlatılması
D)
Hoşgörülü ve nazik davranılarak güven
sağlanması

Soru-4
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A)

Nabzın yavaşlaması

B)

Kan basıncının artması

C)

Solunumun yüzeyselleşmesi

D)

Göz bebeklerinin genişlemesi


Soru-5
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika
süreyle kontrol edilir.
B)
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim
varsa çıkartılır.
C)
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2
solunum verilir.
D)
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.

Soru-6
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
 
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A)

Üçgen bandaj uygulaması

B)

Heimlich manevrası

C)

Turnike uygulaması

D)

Rentek manevrası


Soru-7
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A)

Kesik kesik akan bir kanama olması

B)

Kalp atımları ile uyumlu olarak akması

C)

Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması

D)
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması

Soru-8
  I. Aşırı sıvı kaybı
 II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması
 
Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A)

I ve II.

B)

I ve III.

C)

II ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-9
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A)
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
B)
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
C)

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak

D)

Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek


Soru-10
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A)

Çıkan eklemin yerine oturtulması

B)
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
C)
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
D)
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması

Soru-11
• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.
 
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A)

Şok

B)

Koma

C)

Bayılma

D)

Baş dönmesi


Soru-12
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A)

Yarı oturur pozisyon verilmesi

B)

Egzersiz yapmasının sağlanması

C)

Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D)
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi

Soru-13
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A)

Yaralıya uzak mesafede çalışması

B)
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C)

Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D)

Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi


Soru-14
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A)

Kendi kendine kurallar koymak

B)

Bencilce davranışlarda bulunmak

C)

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D)

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek


Soru-15
• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
 
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A)

İçişleri Bakanlığına

B)

Emniyet Genel Müdürlüğüne

C)

Karayolları Genel Müdürlüğüne

D)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına

Soru-16
Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan motorlu araçlara özel amaçlı taşıt denir.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıttır?
A)

Otobüs

B)

Kamyon

C)

Ambulans

D)

Otomobil


Soru-17
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.
 
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A)

Yalnız 2

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 3


Soru-18
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-19
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
A)

B)

C)

D)


Soru-20
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-21
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A)

08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini

B)

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini

C)

08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D)

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini


Soru-23
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
 
A)

Yavaşlama çizgisi

B)

Taralı alana girilmez

C)

Bölünmüş yol başlangıcı

D)

Taralı alan içine park edilebilir


Soru-24
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahate çekilmiyorlar ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?
A)

15

B)

25

C)

35

D)

45


Soru-25
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
 
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A)

50 - 10

B)

100 - 20

C)

150 - 30

D)

200 - 40


Soru-26
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)

Hızını azaltmalı

B)

Öndeki aracı geçmeli

C)

En sol şeritten gitmeli

D)

Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı


Soru-27
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-28
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)

Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi

B)

Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması

C)

Uzağı gösteren lambaları yakması

D)

Taşıt yolunun soluna yaklaşması


Soru-29
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)

Dar bir kavisle dönmesi

B)

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

C)

Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

D)

Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi


Soru-30
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A)

Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

B)

Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi

C)

Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi

D)

Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi


Soru-31
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
 II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
 
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-32
Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması
durumunda hangisi diğerine yol vermelidir?
A)

Kamyon, otobüse

B)

Hızı az olan, diğerine

C)

Şeridi daralmış olan, diğerine

D)

Azami ağırlığı az olan, diğerine


Soru-33

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
A)

Yalnız III

B)

I ve II.

C)

I ve III

D)

I, II ve III.


Soru-34
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A)

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

B)

Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması

C)

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D)

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması


Soru-35

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
A)

Yükseklik

B)

Uzunluk

C)

Genişlik

D)

Ağırlık


Soru-36
  I. Araç içinde savrulma
 II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
 
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A)

Yalnız I

B)

I ve II.

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-37
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A)

Arkadan çarpmak

B)

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

C)

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

D)
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

Soru-38
Bütün motorlu araçlarda (motosiklet ve motorlu bisiklet hariç) bulundurulması zorunlu olan şekildeki teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)

Stepne

B)

Takograf

C)

Reflektör

D)

Tekerlek takozu


Soru-39
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A)

2

B)

5

C)

7

D)

10


Soru-40
• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
 
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A)

Gürültü kirliliğine

B)

Trafiğin hızlı akmasına

C)

Yolculuk süresinin kısalmasına

D)

Yolculuğun huzurlu geçmesine


Soru-41
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A)

Şaft

B)

Alternatör

C)

Marş motoru

D)

Amortisör


Soru-42
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A)

İş zamanı

B)

 

Marş zamanı

C)

 

Emme zaman

D)

Sıkıştırma zamanı


Soru-43
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A)

Ayna ayarları

B)

Yakıt seviyesi

C)

Araç lastikleri

D)

Koltuk ayarları


Soru-44
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
 
A)

Lastik basıncının düşük olduğunu

B)

El freninin çekili olduğunu

C)

Sis lambalarının yandığını

D)

Fren balatalarının bittiğini


Soru-45
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)

 

Motorun verimli çalışmasına

B)

Aracın daha yavaş gitmesine

C)

Motordaki aşıntıların artmasına

D)

Akünün daha çabuk bitmesine


Soru-46
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Havanın serin olması

B)

Silecek lastiklerinin eskimesi

C)

Cam suyu seviyesinin azalması

D)

Silecek motorunun yavaş çalışması


Soru-47
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması park ışıklarının açık olduğunu belirtir?
A)

B)

C)

D)


Soru-48
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A)

Polen filtresinin

B)

Fren hidroliğinin

C)

Araç lastiklerinin

D)

Soğutma suyunun


Soru-49
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A)

Araç yakıtının azalması

B)

Klimanın yeteri kadar serinletmemesi

C)

Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi

D)
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması

Soru-50
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A)

Klimanın açık olması

B)

Hava filtresinin değiştirilmesi

C)

Ani duruş ve kalkış yapılması

D)

Camlar açık şekilde seyahat edilmesi