analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->29.07.2017 - 2.Grup (2016 yılı ve sonrası kayıtlı)Soru-1

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?
A)

İlaçla tedavi

B)

Hasar tespiti

C)

Temel yaşam desteği

D)

Olay yeri değerlendirmesi


Soru-2
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A)

Sinir sistemi

B)

Sindirim sistemi

C)

Dolaşım sistemi

D)

Boşaltım sistemi


Soru-3
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A)

Göz bebeklerinin genişlemesi

B)

Solunumun yüzeyselleşmesi

C)

Kan basıncının artması

D)

Nabzın yavaşlaması


Soru-4
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)

İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir

B)

Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir

C)

Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır

D)

Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir


Soru-5
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
 
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A)

Üçgen bandaj uygulaması

B)

Heimlich manevrası

C)

Turnike uygulaması

D)

Rentek manevrası


Soru-6
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A)

Kesik kesik akan bir kanama olması

B)

Kalp atımları ile uyumlu olarak akması

C)

Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması

D)

Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması


Soru-7
  I. Aşırı sıvı kaybı
 II. Kalp ritim bozuklukları 
III. Başa şiddetli darbe alınması
 
Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A)

I ve II.

B)

I ve III.

C)

II ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-8
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A)

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek

B)

 

Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek

C)

Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak 

D)

Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek


Soru-9
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A)

Çıkan eklemin yerine oturtulması

B)

Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması

C)

Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi

D)

Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması


Soru-10
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.
 
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A)

Şok

B)

Koma

C)

Bayılma

D)

Baş dönmesi


Soru-11
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A)

Yarı oturur pozisyon verilmesi

B)

Egzersiz yapmasının sağlanması

C)

Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi

D)

Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi


Soru-12
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A)

Yaralıya uzak mesafede çalışması

B)

Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması

C)

Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi

D)

Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi


Soru-13
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A)

Kendi kendine kurallar koymak

B)

Bencilce davranışlarda bulunmak

C)

Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D)

Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek


Soru-14
• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
 
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

B)

Karayolları Genel Müdürlüğüne

C)

Emniyet Genel Müdürlüğüne

D)

İçişleri Bakanlığına


Soru-15

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır

.
 
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A)

Yalnız 2

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 3


Soru-16
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-17
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?
A)

B)

C)

D)


Soru-18
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-19
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?
A)

B)

C)

D)


Soru-20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A)

08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini

B)

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini

C)

08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu

D)

08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini


Soru-21
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A)

Yavaşlama çizgisi

B)

Taralı alana girilmez

C)

Bölünmüş yol başlangıcı

D)

Taralı alan içine park edilebilir


Soru-22
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - -  metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
 
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A)

 

50 - 10

B)

100 - 20

C)

150 - 30

D)

200 - 40


Soru-23
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)

Hızını azaltmalı

B)

Öndeki aracı geçmeli

C)

En sol şeritten gitmeli

D)

Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı


Soru-24
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A)

30

B)

40

C)

50

D)

60


Soru-25
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A)

Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi

B)

Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması

C)

Uzağı gösteren lambaları yakması

D)

Taşıt yolunun soluna yaklaşması


Soru-26
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)

Dar bir kavisle dönmesi

B)

Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

C)

Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

D)

Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi


Soru-27
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A)

Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

B)

Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi

C)

Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi

D)

Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi


Soru-28
  I. Ambulansa eskortluk yapmak
 II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
 
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç  sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A)

Yalnız I

B)

I ve II.

C)

II ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-29

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
A)

Yalnız III

B)

I ve II.

C)

I ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-30
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A)

Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

B)

Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması

C)

 

Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D)

Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması


Soru-31

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
A)

Yükseklik

B)

Uzunluk

C)

Genişlik

D)

Ağırlık


Soru-32
I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
 
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A)

Yalnız I

B)

 

I ve II.

C)

II ve III.

D)

I, II ve III.


Soru-33
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A)

Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

B)

Geçme yasağı olan yerlerden geçmek

C)

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak

D)

Arkadan çarpmak


Soru-34
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A)

2

B)

5

C)

7

D)

10


Soru-35
• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
 
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A)

Yolculuğun huzurlu geçmesine

B)

Yolculuk süresinin kısalmasına

C)

Trafiğin hızlı akmasına

D)

Gürültü kirliliğine


Soru-36
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A)

Şaft

B)

Alternatör

C)

Marş motoru

D)

Amortisör


Soru-37
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A)

İş zamanı

B)

Marş zamanı

C)

Emme zamanı

D)

Sıkıştırma zamanı


Soru-38
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A)

Ayna ayarları

B)

Yakıt seviyesi

C)

Araç lastikleri

D)

Koltuk ayarları


Soru-39
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
 
A)

Lastik basıncının düşük olduğunu

B)

 

El freninin çekili olduğunu

C)

Sis lambalarının yandığını

D)

Fren balatalarının bittiğini


Soru-40
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)

Motorun verimli çalışmasına

B)

Aracın daha yavaş gitmesine

C)

Akünün daha çabuk bitmesine

D)

Motordaki aşıntıların artmasına


Soru-41
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Havanın serin olması

B)

Silecek lastiklerinin eskimesi

C)

Cam suyu seviyesinin azalması

D)

Silecek motorunun yavaş çalışması


Soru-42
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A)

Polen filtresinin

B)

 

Fren hidroliğinin

C)

Araç lastiklerinin

D)

Soğutma suyunun


Soru-43
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A)

Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması

B)

 

Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi

C)

Klimanın yeteri kadar serinletmemesi

D)

Araç yakıtının azalması


Soru-44
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A)

Klimanın açık olması

B)

Ani duruş ve kalkış yapılması

C)

Hava filtresinin değiştirilmesi

D)

Camlar açık şekilde seyahat edilmesi


Soru-45
Trafik adabı;
 I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
 
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)

I. doğru, II. yanlış

B)

I. yanlış, II. doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-46
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A)

Trafik kültüründe birbirini uyarma

B)

Kendini eleştirme

C)

Yardımlaşma

D)

İnatlaşma


Soru-47
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.
 
Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A)

Sabır

B)

Öfke

C)

Bencillik

D)

İnatlaşma


Soru-48
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A)

Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek

B)

Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek

C)

İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak

D)

Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak


Soru-49
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
A)

Bencilliğin

B)

Beden dilinin

C)

İnatlaşmanın

D)

Tahammülsüzlüğün


Soru-50
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A)

Üretim ve refah kayıplarının yaşanması

B)

Kara yollarının zamanından önce yıpranması

C)

Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması

D)

Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması